20oC Pogoda
Przejdź do treści Idź do góry

Regulamin Voucherów

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Poprzednia strona

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW W TALARIA RESORT & SPA

§1

Zasady ogólne

 1. Voucher uprawnia do skorzystania z oferty określonej na podstawie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. 
 1. Voucher Kwotowy – określa wartość możliwą do wykorzystania na usługi  (noclegowe, gastronomiczne, SPA – jeśli nie określono inaczej) w Talaria Resort & SPA
 2. Voucher Pobytowy – określa zasady pobytu dla określonej ilości osób w określonym zakresie usług, do wykorzystania w określonym terminie.
 1. Numer identyfikacyjny znajduje się na pierwszej stronie Vouchera. Każdy Voucher posiada swój unikalny numer. Nie ma możliwości zmiany numeru, jest on podstawą do określenia ważności oraz warunków korzystania z Vouchera.
 2. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez recepcję Talaria Resort & SPA.
 3. Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna dysponująca Voucherem i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikiem jest uprawniona osoba do korzystania z Vouchera na obowiązujących go zasadach i promocjach określonych według numeru identyfikacyjnego. 
 5. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 6. Voucher może być realizowany wyłącznie w Talaria Resort & SPA. 
 7. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 8. Nabywca/ Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 
 9. Talaria Resort & SPA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Talaria Resort & SPA, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

§2

Ważność Vouchera

 1. Voucher jest ważny od daty otrzymania.
 2. Voucher jest ważny:
 1. W terminie określonym na Voucherze, w przypadku, gdy zawiera taką informację określającą termin wykorzystania/ważności.
 2. Przez okres 6 miesięcy od daty otrzymania, w przypadku, gdy nie ma na nim informacji o terminie ważności.
 1. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu. Podana jest na dole pierwszej strony Vouchera.
 2. Talaria Resoort & SPA nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 3. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami. Nie mogą być realizowane w okresach świątecznych i podczas ofert specjalnych.
 4. Po upływie terminu ważności vouchera istnieje możliwość jego przedłużenia o okres 3 miesięcy:

- dla vouchera na usługi Day SPA – opłata wynosi 50 zł

- dla vouchera na pobyty z noclegiem – opłata wynosi 100 zł

- dla vouchera kwotowego lub na zabieg – opłata wynosi 100 zł

§3

Zasady korzystania

 1. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi. 
 2. Vouchery nie łączą się ze sobą. 
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością vouchera a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji obiektu przy wymeldowaniu.
 5. W przypadku niedojazdu lub odwołania rezerwacji po jej dokonaniu, Voucher uznaje się jako zrealizowany.
 6. Talaria Resort & SPA ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
 1. Upłynął termin ważności Vouchera.
 2. Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 3. Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu.
 4. Obłożenie w Talaria Resort & SPA jest wysokie lub jest brak wolnych pokoi.
 5. Nastąpiło złamanie, któregokolwiek z podpunktów zawartych w paragrafach 1-3.
 1. Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w treści, zasadach i numerze identyfikacyjnym na Voucherze należy zgłosić na wskazany przez Talaria Resort & SPA adres e-mail: recepcja@talaria.pl w przeciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania Vouchera przez Nabywcę. 

Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Trojanów Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 05-800, Pruszków] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert