20oC Pogoda
Przejdź do treści Idź do góry

Regulamin

Zespół Talaria Resort & SPA będzie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

Previous page

Regulamin Talaria Resort & SPA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pokoje w Talaria Resort & SPA wynajmujemy na doby.
 2. Jeśli nie określili Państwo czasu pobytu najmując pokój, przyjmujemy, że został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.

II POBYT W TALARIA RESORT & SPA

 1. Opiekunem Gościa w trakcie pobytu jest recepcja – prosimy o kontakt z nią w przypadku jakichkolwiek kwestii dotyczących pobytu w Talaria Resort & SPA.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić do godziny 8.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 3. Z przyjemnością uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 13.00 traktujemy jako przedłużenie pobytu (jeśli nie było to wcześniej ustalone z recepcją). Za przedłużenie pobytu cena naliczana jest wg cennika i wybranej pierwszej oferty.
 4. Opłatę za pobyt pobieramy w dniu wyjazdu z Talaria Resort & SPA, po uprzednim pobraniu zaliczki. Uprzejmie informujemy, iż nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 5. Prosimy pamiętać, że w weekendy z pokoi w Pałacu i strefy SPA korzystać mogą wyłącznie Panie. Panowie są mile widziani w tych strefach w dni powszednie oraz w specjalnych terminach. Prosimy spodziewać się męskiej obsługi.

III OSOBY NIEZAMELDOWANE

 1. Osoby niezameldowane w Talaria Resort & SPA mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00, po godz. 22.00 podlegają obowiązkowi meldunkowemu i opłacie za nocleg według cennika.
 2. Prosimy nie przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili Państwo należną za pobyt opłatę.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI TALARIA RESORT & SPA

 1. Prosimy o  zawiadomienie pracowników recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Zobowiązujemy się zapewnić Państwu: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 3. Na Państwa życzenie świadczymy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu.
 4. Rzeczy pozostawione przez Gości w pokoju przechowujemy przez trzy miesiące. Nie dotyczy to artykułów spożywczych oraz otwartych środków higieny i kosmetyków.
 5. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

V OBOWIĄZKI GOŚCI

 1. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Prosimy o nie zakłócanie swoim zachowaniem spokojnego pobytu innych Gości. Pragniemy przypomnieć, że możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza
  tę zasadę.
 3. W Talaria Resort & SPA nie spożywamy własnego  alkoholu, nie zakupionego w naszych punktach sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania od osoby niestosującej się do powyższej prośby opłaty (tzw. korkowego) wysokości 50 zł za każdą butelkę alkoholu.
 4. Opuszczając pokój, prosimy w celach bezpieczeństwa każdorazowo zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi i przekazać klucz do pokoju do recepcji.
 5. Za zagubienie klucza do zamka drzwi od pokoju pobieramy opłatę w wysokości 250 zł.
 6. Uprzejmie przypominamy, że ponoszą Państwo odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Talaria Resort & SPA, powstałe w wyniku Państwa działania lub zaniechania, jak również działania lub zaniechania osób Państwu towarzyszących.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy nie używać w pokojach grzałek, żelazek i czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Palenie w miejscach niedozwolonych podlega dodatkowej karze finansowej w wysokości 200 zł.
 9. Talaria Resort & SPA przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami w pokojach w Pawilonie Parkowym. Za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za dobę w  pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 10. W przestrzeniach ogólnodostępnych prosimy o zakładanie zwierzętom kagańca oraz trzymanie ich na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji i baru.
 11. W celach bezpieczeństwa, prosimy nie przechowywać w pokojach ładunków niebezpiecznych oraz broni palnej i amunicji.                                                               

VI INNE POSTANOWIENIA

 1. Talaria Resort & SPA ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług w przypadku złamania przez Państwa zasad regulaminu.
 2. Talaria Resort & SPA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę: w mieniu Talaria Resort & SPA,
  na osobie innego Gościa, pracowników Talaria Resort & SPA, osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Talaria Resort & SPA.
 3. Wyrażają Państwo zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 4. Talaria Resort & SPA obsługuje transakcje MDE. To transakcje dokonywane bez fizycznego udziału karty, poprzez wprowadzenie danych karty do terminala za pomocą klawiatury. Transakcja jest przeprowadzana na podstawie pisemnego, mailowego lub telefonicznego zlecenia wystawianego przez posiadacza karty. To jeden ze sposobów na zagwarantowanie swojej rezerwacji poprzez wpłatę zadatku.W opisany wcześniej sposób może nastąpić także preautoryzacja środków na koncie. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny – istnieje możliwość jego wykorzystania w późniejszym czasie.
 5. Talaria Resort & SPA nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Talaria Resort & SPA jest sąd właściwy dla Talaria Resort & SPA.

Newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Trojanów Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 05-800, Pruszków . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved