-1oC Pogoda
Przejdź do treści Idź do góry

Regulamin

Zespół Talaria Resort & SPA będzie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

Previous page

Regulamin Talaria Resort & SPA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pokoje w Talaria Resort & SPA wynajmujemy na doby.
 2. Jeśli nie określili Państwo czasu pobytu najmując pokój, przyjmujemy, że został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.

II POBYT W TALARIA RESORT & SPA

 1. Opiekunem Gościa w trakcie pobytu jest recepcja – prosimy o kontakt z nią w przypadku jakichkolwiek kwestii dotyczących pobytu w Talaria Resort & SPA.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić do godziny 8.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 3. Z przyjemnością uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 13.00 traktujemy jako przedłużenie pobytu (jeśli nie było to wcześniej ustalone z recepcją). Za przedłużenie pobytu cena naliczana jest wg cennika i wybranej pierwszej oferty.
 4. Opłatę za pobyt pobieramy w dniu wyjazdu z Talaria Resort & SPA, po uprzednim pobraniu zaliczki. Uprzejmie informujemy, iż nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 5. Prosimy pamiętać, że w weekendy z pokoi w Pałacu i strefy SPA korzystać mogą wyłącznie Panie. Panowie są mile widziani w tych strefach w dni powszednie oraz w specjalnych terminach. Prosimy spodziewać się męskiej obsługi.

III OSOBY NIEZAMELDOWANE

 1. Osoby niezameldowane w Talaria Resort & SPA mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00, po godz. 22.00 podlegają obowiązkowi meldunkowemu i opłacie za nocleg według cennika.
 2. Prosimy nie przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili Państwo należną za pobyt opłatę.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI TALARIA RESORT & SPA

 1. Prosimy o  zawiadomienie pracowników recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Zobowiązujemy się zapewnić Państwu: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 3. Na Państwa życzenie świadczymy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu.
 4. Rzeczy pozostawione przez Gości w pokoju przechowujemy przez trzy miesiące. Nie dotyczy to artykułów spożywczych oraz otwartych środków higieny i kosmetyków.
 5. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

V OBOWIĄZKI GOŚCI

 1. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Prosimy o nie zakłócanie swoim zachowaniem spokojnego pobytu innych Gości. Pragniemy przypomnieć, że możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza
  tę zasadę.
 3. W Talaria Resort & SPA nie spożywamy własnego  alkoholu, nie zakupionego w naszych punktach sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania od osoby niestosującej się do powyższej prośby opłaty (tzw. korkowego) wysokości 50 zł za każdą butelkę alkoholu.
 4. Opuszczając pokój, prosimy w celach bezpieczeństwa każdorazowo zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi i przekazać klucz do pokoju do recepcji.
 5. Za zagubienie klucza do zamka drzwi od pokoju pobieramy opłatę w wysokości 250 zł.
 6. Uprzejmie przypominamy, że ponoszą Państwo odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Talaria Resort & SPA, powstałe w wyniku Państwa działania lub zaniechania, jak również działania lub zaniechania osób Państwu towarzyszących.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy nie używać w pokojach grzałek, żelazek i czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Palenie w miejscach niedozwolonych podlega dodatkowej karze finansowej w wysokości 200 zł.
 9. Talaria Resort & SPA przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami w pokojach w Pawilonie Parkowym. Za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za dobę w  pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 10. W przestrzeniach ogólnodostępnych prosimy o zakładanie zwierzętom kagańca oraz trzymanie ich na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji i baru.
 11. W celach bezpieczeństwa, prosimy nie przechowywać w pokojach ładunków niebezpiecznych oraz broni palnej i amunicji.                                                               

VI INNE POSTANOWIENIA

 1. Talaria Resort & SPA ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług w przypadku złamania przez Państwa zasad regulaminu.
 2. Talaria Resort & SPA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę: w mieniu Talaria Resort & SPA,
  na osobie innego Gościa, pracowników Talaria Resort & SPA, osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Talaria Resort & SPA.
 3. Wyrażają Państwo zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 4. Talaria Resort & SPA nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Talaria Resort & SPA jest sąd właściwy dla Talaria Resort & SPA.

Newsletter

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close